Welkom

Welkom bij uw huisarts & apotheek te Langezwaag

Het zorglandschap is erg aan het veranderen. Hierin moeten we ons allemaal aanpassen. Dit leidt wel eens tot tegenstrijdige belangen. Voor ons niet: het uitgangspunt is altijd de kwaliteit en laagdrempeligheid van de aangeboden zorg. Dit betekent dat we er -alles bij machte- aan zullen doen om u te helpen. En daarbij staan we open voor een kritische noot.

Juist door die laagdrempeligheid bereiken we veel meer samen,

Zo doen we dit iedere dag en met veel plezier!

Met vriendelijke groet,

Sieta Woudstra-Russchen en medewerkers

Openingstijden

Wij zijn op werkdagen (m.u.v. feestdagen) van 08:00 tot 17:00 uur geopend.

Afhalen medicatie graag zoveel mogelijk tussen 16-17 uur

  Gedurende het middaguur zijn wij van 12-13.30 uur  alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

  Vanaf 15 uur is de assistente bezig met de voorbereiding en het uitdelen van medicatie. Het kan zijn dat u dan doorgeschakeld wordt naar de voicemail.

  Buiten praktijktijden is er de Dokterswacht : 0900-1127112
  Tijdens praktijkvakantie: waarneming door Praktijk Hoekstra/Vervoorn te Tijnje.

Bereikbaarheid

Telefoon 0513 854000, dit is een tijdstip afhankelijk keuzemenu
Fax 0513 854010
SPOED 0513 854000 Keuze 1
Medicatielijn 0513 854000 Keuze 2 
Intercollegiaal overleg 0513 854000 Keuze 4 
Tsjerkeleane 1, 8404 GN  Langezwaag

De praktijkassistente is op werkdagen telefonisch  direct bereikbaar tussen 8-10uur, 11-12 uur, en 13.30-15uur.

Berichten sturen kan in verband veiligheid en privacy alleen via daartoe bestemde formulieren op deze website

Direct omline regelen van herhaalrecepten, inschrijvingen en E-consult

U kunt vanaf deze site uw herhaalmedicatie bestellen. Medicatie besteld op werkdagen voor 12uur worden met de bestelling voor de volgende dag meegenomen. Dit betekent dat uw medicatie dan de volgende werkdag voor u klaar ligt na 16 uur. U kunt tevens een bericht sturen aan uw huisarts, het zogenaamde E-consult. Binnen 2 werkdagen zullen wij u informeren over uw vraag. De invulformulieren hiervoor zijn uitgebreid omdat in de praktijk blijkt dat het zeker de moeite loont uw klacht of vraag ruim te omschrijven. Met deze informatie + dat wat we van u weten uit uw medische dossier kunnen we u daarmee van een goed advies voorzien. Tenslotte willen we u erop wijzen dat alleen het versturen via deze formulieren uw privacy garandeert. Deze link is veilig, wij verzenden uitsluitend via SSL-certifacten. Via de e-mail gestuurde patiënteninformatie worden om veiligheidsredenen niet in behandeling genomen.

Herhaalmedicatie Veilig online bestellen

  Klik hier voor medicatie

  Inschrijven Veilig online inschrijven

   Klik hier voor inschrijven

   E-consult E-consult, GEEN SPOED!

    Klik hier voor E-consult

    Ketenzorg in uw praktijk

    Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, kunnen complicaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt. In ketenzorg werken de betrokken medische en paramedische zorgverleners samen, om u de beste hulp te kunnen geven.

    Intake

    De intake wordt bij ons op de praktijk gedaan al dan niet ondersteunt door een zorggroep, bijvoorbeeld Certe. Altijd onder leiding van praktijkondersteuner en huisarts

    Diabetes Mellitus II

    Diabetes mellitus type II wordt ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd. Die naam klopt niet, want ook jongere mensen kunnen met de ziekte te maken krijgen. Bij diabetes produceert uw alvleesklier te weinig insuline. Die stof heeft uw lichaam nodig om koolhydraten (suikers en zetmeel) te verteren. Het gevolg is dat het suikergehalte in uw bloed te hoog is. Veel mensen met diabetes krijgen te maken met de bijkomende lichamelijke gevolgen van het hoge suikergehalte in hun bloed. Vooral als dit jarenlang duurt. Veel voorkomende nare gevolgen zijn bijvoorbeeld problemen met uw ogen, hart- en vaatziekten, nieren die minder goed werken en voetproblemen. De diagnose diabetes mellitus type II verandert uw leven. Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, rekening houden met uw beperkingen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op u af. Lichamelijk, maar ook emotioneel. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

    CVRM

    Hart- en vaatziekten. Bij u is de diagnose hart- en vaatziekte (HVZ) gesteld. Een diagnose die uw leven verandert. Dat is niet altijd gemakkelijk. Er komt veel op u af. Lichamelijk, maar ook emotioneel. U bent waarschijnlijk al eens bij een medisch specialist geweest voor onderzoek of behandeling. De kans is groot dat u uw leefstijl moet aanpassen. Meer bewegen, gezonder eten, stoppen met roken, rekening houden met uw beperkingen. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

    Diagnose

    De resultaten van de intake (bloedonderzoek, vragenlijsten, interview of functietesten) worden beoordeeld door een breed team, zoals huisarts/praktijkondersteuner/apotheker/specialist.

    COPD

    COPD staat voor ‘chronische obstructieve longziekte’ en is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD zijn uw luchtwegen blijvend vernauwd en werken uw longen steeds minder goed. Dat komt doordat uw luchtwegen en longen chronisch ontstoken zijn. Klachten die kunnen wijzen op COPD zijn: hoesten (ook een rokershoest), benauwdheid, piepende ademhaling, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of het ophoesten van slijm. Door COPD kunt u minder goed ademen. U krijgt minder zuurstof binnen en afvalstoffen worden minder goed afgevoerd. Daar kunt u erg moe van worden. U merkt dat vooral als u zich inspant. Bij traplopen bijvoorbeeld, of bij het wassen en aankleden. Ook kunt u erg afvallen. COPD is helaas niet te genezen. De ziekte gaat niet meer over. U kunt wel zelf veel doen om te voorkomen dat de ziekte nog erger wordt. Het belangrijkste is dat u gezond leeft. Gezond eet. Regelmatig beweegt. Niet rookt. Op tijd en op de goede manier uw medicijnen neemt. Dat u leert om rekening te houden met uw beperkingen en samen met de mensen om u heen oplossingen vindt die bij uw leven passen. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk. Uw huisarts en uw praktijkondersteuner helpen u om uw leven met COPD zo goed mogelijk vorm te geven. Uw apotheek helpt u om uw medicijnen goed te gebruiken. Ook kan uw huisarts u doorverwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut, longarts of longverpleegkundige.

    Astma

    Als u astma heeft, betekent dit dat uw luchtwegen chronisch (blijvend) ontstoken zijn. En vaak reageren uw luchtwegen snel en heftig op prikkels. Dit zorgt ervoor dat uw luchtwegen nauwer worden. Astma is steeds weer anders. De ene keer kunt u er meer last van hebben dan de andere keer. Het is daarom moeilijk te voorspellen wanneer u klachten krijgt en hoeveel last u daarvan heeft.  Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.. Dit bevat o.a.: het instellen op behandeling (zowel medicamenteus als niet medicamenteus), jaar- en kwartaalcontroles, spirometrie, dieetadvies op indicatie, een stoppen met roken advies, educatie en zelfmanagement.

    Behandeling

    Uiteindelijk zetten uw huisarts en praktijkondersteuner de gewenste behandeling in. Dit bevat onder andere het instellen op (medicamenteuze) behandeling en de jaar- en kwartaalcontroles.

    Integrale Ouderenzorg

    Huisartsen krijgen steeds meer te maken met oudere patiënten met complexe problematiek. Een deel van deze patiënten is kwetsbaar. Zij lopen een verhoogd risico op acute opname in het ziekenhuis of op verhuizing naar een verpleeg- verzorgingshuis vanwege het wankele evenwicht tussen draagkracht en draaglast. In plaats van af te wachten tot een patiënt met een probleem komt proberen we te voorkomen dat bepaalde problemen ontstaan door te anticiperen op situaties, dat wil zeggen proactief werken. Uw huisarts en praktijkondersteuner organiseren de zorg en werken samen met andere zorgverleners rondom de praktijk.

    Stoppen met roken

    Stoppen met roken begint met een goede motivatie. Wanneer u zelf niet voor 100% gemotiveerd bent is de kans op succes een stuk kleiner. Een goede motivatie is helaas niet altijd voldoende. De lichamelijke en geestelijke verslaving aan de tabak maken ook voor
    gemotiveerde mensen het stoppen (en dit volhouden) moeilijk. Begeleiding en medicijnen. U kunt in onze praktijk hulp krijgen voor het stoppen met roken. In een aantal gesprekken gaat de praktijkondersteuner met u na wat uw motivatie is om te stoppen, welke stoppogingen u al eerder hebt ondernomen en welke problemen u daarbij hebt gehad. Hierna stelt ze met u een plan op over de juiste manier om deze keer te stoppen. Zo nodig overlegt zij met de huisarts als er ook ondersteunende medicatie gewenst is. Na de stopafspraak houdt zij contact met u om de problemen die u dan ervaart, te bespreken.

    Belangrijke informatie

    Iedere dag is er ’s ochtends spreekuur. Voor het spreekuur moet u vooraf altijd een afspraak maken. Voor afspraken kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur. Gemiddeld duurt een afspraak 10 minuten. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak dan kunnen we meer tijd voor u reserveren. Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daarvoor opgeleid en maakt daarmee zo goed mogelijk een inschatting van de aard en de dringendheid van uw eventuele klachten. U bent hiertoe echter niet verplicht. N.B. Niet verschijnen zonder bericht: Helaas komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Natuurlijk tonen we begrip voor bijvoorbeeld overmacht als oorzaak van het niet verschijnen zonder afmelden. Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, belt u ons dan z.s.m.om te melden dat u verhinderd bent.

    Medicatie afhalen: De op een werkdag voor 12 uur bestelde medicatie staat de volgende werkdag na 16 uur voor u klaar. Bijvoorbeeld: bestelde medicatie op vrijdagmiddag na 12 uur dan staat op de dinsdag erna voor u klaar.

    U kunt bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. Hiervoor kunt u een afspraak maken bij een huisarts, dit kan niet uw huisarts van inschrijving zijn. MAAR bent u patiënt van onze praktijk dan kunt u op woensdags gekeurd worden door dokter Dreteler. Uw ochtendurine moet op glucose onderzocht worden, dus het is belangrijk dat u een urinemonster meeneemt naar de keuring. De kosten van de keuring bij korter dan 15 minuten duren € 50,= en dienen contant afgerekend te worden. De standaard rijbewijskeuring valt hieronder.
    . U kunt ons bellen voor advies, tel (0513) 85 40 00. Wij zullen u vragen: Waarheen, Wanneer en Hoe lang. En bellen u dan terug voor advies op maat. U kunt dit ook via een E consult aanvragen.
    Het hoofdnummer van de praktijk is 0513 854000. U hoort een welkomstboodschap en aankondiging van het keuzemenu. Kies 1 bij levensbedreigende spoed (u krijgt dan direct iemand aan de lijn), Kies 2 voor het inspreken van herhaalmedicatie (spreek rustig uw naam, geboortedatum en gewenste medicatie in), Kies 3 voor de assistente (bijvoorbeeld voor advies of het maken van een afspraak). Belt u tussen 10-11uur dan is het menu beperkt tot keuze 1 en 2, ivm overleg en koffiepauze. Belt u tussen 12-13uur dan is het menu beperkt tot keuze 1 en 2, ivm overleg en lunchpauze. Belt u tussen 16-17uur dan is het menu beperkt tot keuze 1 en 2, ivm het uitdelen van medicatie. Wel kunt u op deze momenten ten alle tijde een bericht achterlaten voor de assistente, zij kan dan evt. de volgende ochtend contact met u opnemen. NB via het hoofdnummer is ten alle tijde keuze 1 voor spoedgevallen bereikbaar!

    Het praktijknummer 0513 854020 is speciaal voor SPOEDGEVALLEN gereserveerd, hierachter zit GEEN keuzemenu en wordt u direct doorverbonden met een van de assistentes

    Op het praktijknummer 0513 854030 zit een keuzemenu. Keuze 1 is gereserveerd om medicatie te bestellen. (spreek rustig uw naam, geboortedatum en gewenste medicatie in). Keuze 2 is voor intercollegiaal overleg

    Digitale communicatie binnen de praktijk, de uitwisseling van gegevens via internet, het LSP en de uitwisseling met ketenzorgpartners gebeurt uitsluitend via de beveiligde lijnen en netwerkomgeving van Stichting GERRIT te Drachten.  Dit netwerk voldoet aan hoge veiligheidseisen. Deelname hieraan is onderdeel van onze praktijkaccreditatie en uw garantie dat we veilig met uw gegevens omgaan.
    Onze praktijkassistentes zijn opgeleid en ervaren in bloedafname. Hiervoor hebben we in de praktijk de benodigde middelen en apparatuur. Dagelijks worden de buisjes voor onderzoek door een speciale koerier naar het lab voor onderzoek gebracht. Binnen een week komt via de elektronische post de uitslag in ons computersysteem

    De Apotheek en Praktijkaccreditering biedt u de volgende voordelen:

    herkenbaarheid van de kwaliteit van uw praktijk(en) voor u als patiënt;
    een gedegen kwaliteitsbeleid binnen praktijk en apotheek v.w.b. medicatie en hulpmiddelen;
    verbetering van teamwork door duidelijke rollen en verantwoordelijkheden;
    praktijk en apotheekrisico’s in beeld;
    inzicht in het medisch handelen (diabetes mellitus type 2, COPD, hart- en vaatziekten);
    dialoog over praktijk specifieke zaken;
    gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
    kortom de garantie voor kwaliteit en optimale zorg voor u als patient

    Bij de praktijkvoering streven wij naar een open, duidelijk en prettig contact met onze patiënten. Ondanks onze inspanningen kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wat de reden ook mag zijn, wij hopen dat u uw onvrede uitspreekt. Wellicht kan een openhartig gesprek de situatie duidelijk maken en de relatie ten goede komen.

    Mocht dit onvoldoende zijn dan kunt u ook contact opnemen met:

    Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg Friesland
    Postbus 2575
    8901 AB  Leeuwarden
    tel: 058- 21 57 600

    Voor de levering van hulpmiddelen zijn wij lid van de geschillencommissie SEMH.
    bij een geschil over de hulpmiddelen kunt u bij deze commissie terecht.

    SEMH
    Rijnhavenkade 8
    2404 HB Alphen aan den Rijn
    telefoon: 0172-41814

    Mocht u een bericht aan de praktijk willen achterlaten, dan kunt u gebruik maken van het Klachtenformulier. Wilt u onafhankelijke advies van de stichting klachtencommissie huisartsen Noord Nederland ? dan is hiertoe de link.

    Elektronisch medische gegevens delen. Zo werkt het
    Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met het LSP (Landelijk Schakelpunt).Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan kunt u hiervoor toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Ook kunt u zelf uw toestemming online regelen op www.ikgeeftoestemming.nl. Het kan zijn dat meerdere zorgaanbieders gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke zorgaanbieder uw toestemming.

    Tijdens de avond- of weekend dienst belt u met Dokterswacht Friesland tel. 0900-1127112. Tijdens vakanties worden tijdens praktijk-openingstijden consulten waargenomen door praktijk Hoekstra te Tijnje
    We hebben een klein assortiment op voorraad. Ons prijsbeleid is kostendekkend (Dit betekent niet-concurrerend met bv grote drogisterijketens.) Het serviceverlenende aspect van zelfzorgartikelen dichtbij is voor ons het uitgangspunt.

    Lopende trajecten: Integrale Ouderenzorg, Stoppen met Roken, Medicatiebeoordeling

     

    [/chapter]

    © 2017 Huisarts & Apotheek Langezwaag

     Back to top